My Team

PhD Candiates
 • Hao Hu (CS, UCF)
 • Marzieh Edraki (CS, UCF)
 • Liheng Zhang (CS, UCF)
 • Zihang Zou (CS, UCF)
 • Ali Alkobaisi (CS, UCF)
 • Muhammadabdullah Jamal (CS, UCF)
 • Bin Wang (Institute Of Computing Technology, CAS)
 • Weijie Fu (HFUT, Hefei)
 • Jing Wang (NJUST, Nanjing)
 • Lu Jin (NJUST, Nanjing)
 • Yiru Zhao (SJTU & Alibaba)
 • Chen Shen (ZJU & Alibaba)
 • Zhihang Fu (ZJU & Alibaba)

Master Candidates
 • Rohit Durvasula (EECS, UCF)
 • Vivekveeriah Jeyaveeraiah (EECS, UCF)
 • Shreyas Somashekara (EECS, UCF)
 • Peiting Shen (HDU, Hangzhou)
 • Ziyang Chen (HDU, Hangzhou)
 • Jiyang Jiang (HDU, Hangzhou)
 • Chongyu Zhao (HDU, Hangzhou)
 • Jiedong Lou (HDU, Hangzhou)
 • Jinkai Zheng (HDU, Hangzhou)

Undergraduates
 • Joey Velez-Ginorio (EECS, UCF)

Affiliate Members
 • Xiangbo Shu (CS, NUST)
 • Kai Li (EECS, UCF, with Dr. Kien Hua)
 • Jun Ye (EECS, UCF, with Dr. Kien Hua)

 

Last updated 12/17/14